Ακρορριζεκτομή

Κάποιες φορές, η ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού δεν είναι άριστη, με αποτέλεσμα να παραμένουν μικροβιακοί παράγοντες στο κάτω μέρος του δοντιού (ακρορρίζιο) και να διατηρείται η μόλυνση.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας. Αν δεν είναι δυνατή η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας ή αν επαναληφθεί ανεπιτυχώς, τότε παρεμβαίνουμε χειρουργικά με τη μέθοδο της ακρορριζεκτομής.

Πραγματοποιείται με τη διάνοιξη τομής στην περιοχή του ακρορριζίου, καθαρίζεται, αφαιρείται το μολυσμένο τμήμα του ακρορριζίου και κάποιες φορές απαιτείται ανάστροφη έμφραξη της περιοχής με κονία, έτσι ώστε να επιτευχθεί το ερμητικό κλείσιμο του ριζικού σωλήνα του δοντιού