Ακινητοποίηση περιοδοντικών δοντιών

Είναι η θεραπευτική ενέργεια που αποσκοπεί στην σύνδεση ή το δέσιμο δύο ή περισσότερων κινούμενων δοντιών μεταξύ τους με στόχο την σταθεροποίηση τους. Πραγματοποιείται με ταινία υαλόνημα ή ορθοδοντικό σύρμα.

Εφαρμόζεται για να ελαττώσει την κινητικότητα των περιοδοντικών δοντιών, μειώνοντας έτσι τραυματισμούς της περιοχής και βελτιώνοντας την μασητική λειτουργία και την αισθητική εμφάνιση των δοντιών.

Επίσης, εφαρμόζεται για τη σταθεροποίηση των δοντιών μετά την ολοκλήρωση της περιοδοντικής ή της ορθοδοντικής θεραπείας.