Στεφάνες - Θήκες

Στεφάνη ή αλλιώς θήκη δοντιού είναι μια προσθετική εργασία με την οποία “ντύνουμε” περιφερικά εξολοκλήρου ένα δόντι προκειμένου να αποκατασταθεί λειτουργικά και αισθητικά. Αποτελεί λύση εκλογής σε ιδιαίτερα κατεστραμμένα δόντια, με μεγάλες τερηδόνες που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με μια έμφραξη - σφράγισμα.

Συνιστάται σε ενδοδοντικά θεραπευμένα – απονευρωμένα δόντια που τους έχει παραμείνει ελάχιστη οδοντική ουσία και δέχονται υψηλές μασητικές δυνάμεις να τοποθετούνται στεφάνες, καθώς είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε κατάγματα. Οι θήκες που κατασκευάζονται μπορούν να είναι μεταλλοκεραμικές ή ολοκεραμικές.

Οι πιο διαδεδομένες μεταλλοκεραμικές θήκες έχουν ένα εσωτερικό πυρήνα – σκελετό κατασκευασμένο από κράμα μετάλλων το οποίο επενδύεται εξωτερικά με πορσελάνη. Οι ολοκεραμικές θήκες έχουν ένα εσωτερικό σκελετό, που είναι κατασκευασμένος εξ’ ολοκλήρου αποκλειστικά από κεραμικά υλικά και επενδύεται εξωτερικά με πορσελάνη. Οι ολοκεραμικές θήκες υπερτερούν σαφώς αισθητικά και προσφέρουν ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν και μεταλλο-ακρυλικές στεφάνες, όπου το υλικό κάλυψης του μεταλλικού σκελετού είναι η ακρυλική ρητίνη και μειονεκτούν στην αισθητική έναντι των ολοκεραμικών και στην μηχανική αντοχή έναντι των μεταλλικών.