Το Ιατρείο μας

Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Η ακριβής διεύθυνση είναι Μητροπέτροβα 10, Καλαμάτα 24100 στον 2ο όροφο.

Στο ιατρείο μας αναλαμβάνουμε περιστατικά που αφορούν την Προσθετική Αποκατάσταση Στόματος, Επίλυση Αισθητικών Προβλημάτων, Επίλυση Χειρουργικών Προβλημάτων, Αποκατάσταση Δυσλειτουργίας Κροταφογναθικής Διάρθρωσης και την Χειρουργική-Προσθετική Εμφυτευματολογία. Στόχος μας είναι η φροντίδα των ασθενών μας και η κάλυψη όλων των λειτουργικών και αισθητικών απαιτήσεών τους.

Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε έναν άνετο και φιλόξενο χώρο με τον πλέον σύγχρονο χειρουργικό και προσθετικό οδοντιατρικό εξοπλισμό, καθώς και οδοντοτεχνικό εξοπλισμό, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού μας να σας παρέχουμε ένα άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.