Γέφυρες

Γέφυρα αποκαλούμε μία ακίνητη προσθετική εργασία που αντικαθιστά ένα ήπερισσότερα δόντια που λείπουν και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον γειτονικά φυσικά δόντια - στηρίγματα. Οι γέφυρες, είναι σταθερά κολλημένες στα φυσικά δόντια, σε αντίθεση με τις κινητές οδοντοστοιχίες, οι οποίες αφαιρούνται και επανατοποθετούνται στο στόμα από τον ίδιο τον ασθενή.

Για την ασφαλή τοποθέτηση μίας γέφυρας υπάρχουν κάποιες προυποθέσεις:

  • Ο αριθμός των δοντιών στηριγμάτων να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των δοντιών που λείπουν.
  • Τα φυσικά δόντια στα οποία θα στηριχθεί η γέφυρα να είναι υγιή ή να αποκαθίσταται οποιοδήποτε πρόβλημα πριν την τοποθέτηση της γέφυρας.
  • Να υπάρχουν φυσικά δόντια εκατέρωθεν του κενού, ώστε η γέφυρα να έχει στήριξη και στα δύο άκρα της. Κατ΄εξαίρεση, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να κατασκευαστεί γέφυρα στηριζόμενη μόνο στη μία πλευρά, έχοντας ως πρόβολο (κρεμαστό) το δόντι που αντικαθιστά. Γενικά, οι γέφυρες με πρόβολο αποτελούν λύσεις "ανάγκης" και πρέπει να αποφεύγονται και να επιλέγεται κάποιος άλλος τύπος προσθετικής αποκατάστασης.
  • Να μην υπάρχει περιοδοντική νόσος ή να έχει τεθεί υπό έλεγχο.
  • Το άτομο στο οποίο θα τοποθετηθεί η γέφυρα να τηρεί καλή στοματική υγιεινή.

Όσοι δεν περιποιούνται τα δόντια τους, δεν είναι καλοί υποψήφιοι για προσθετικές εργασίες.

Ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένες οι γέφυρες ταξινομούνται σε

  • μεταλλο-κεραμικές
  • ολοκεραμικές
  • μεταλλο-ακρυλικές

Οι μεταλλοκεραμικές γέφυρες χρησιμοποιούνται συχνότερα απ' όλα τα άλλα είδη προσθετικών εργασιών (οι γνωστές γέφυρες πορσελάνης). Αποτελούνται από έναν μεταλλικό σκελετό, που καλύπτεται εξ ολοκλήρου με κεραμικό υλικό (πορσελάνη). Έχουν γενικά καλή αισθητική, μεγάλη αντοχή και ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αισθητικό μειονέκτημα είναι η παρουσία μεταλλικού σκελετού, ο οποίος καλύπτεται βέβαια εντελώς με πορσελάνη, προσδίδει όμως μια σχετική αδιαφάνεια στο σημείο του αυχένα (δηλαδή κοντά στα ούλα), κάτι που μόνο ένα έμπειρο μάτι μπορεί να διακρίνει.

Εάν κάποιος έχει ιδιαίτερα υψηλές αισθητικές απαιτήσεις είναι καλύτερο να προτιμήσει μια ολοκεραμική γέφυρα. Οι ολοκεραμικές είναι νέου τύπου γέφυρες, απαλλαγμένες από μεταλλικό σκελετό. Φέρουν έναν πορσελάνινο σκελετό, που καλύπτεται από ειδικού τύπου κεραμικό υλικό. Η απουσία μεταλλικού σκελετού χαρίζει ανυπέρβλητη αισθητική και φυσικότητα σε αυτές τις αποκαταστάσεις, που μπορούν πλέον να μιμηθούν την διαφάνεια και την οπαλινότητα του φυσικού δοντιού. Μειονέκτημα είναι το υψηλότερο κόστος και η σχετικά μειωμένη αντοχή τους, σε σύγκριση με τις μεταλλοκεραμικές. Για τον λόγο αυτό, η χρήση τους περιορίζεται μόνο στην πρόσθια περιοχή του στόματος και σε περιπτώσεις έλλειψης ενός δοντιού μόνο.

Οι μεταλλο-ακρυλικές είναι παλαιού τύπου γέφυρες, στις οποίες ως υλικό κάλυψης του μεταλλικού σκελετού χρησιμοποιείται ακρυλικό. Έχουν σε σχέση με τις μεταλλο-κεραμικές μέτρια αισθητική και έλλειψη φυσικότητας, αστάθεια χρώματος στη διάρκεια του χρόνου, μειωμένη αντοχή και αδυναμία να καλύψει εντελώς το μεταλλικό σκελετό, με αποτέλεσμα ένα μέρος του να είναι ορατό.