Οδοντοστοιχίες

Οι τεχνητές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των φυσικών δοντιών, κατασκευάζονται συνήθως από ακρυλική ρητίνη (ειδικό πλαστικό) σε συνδυασμό με μέταλλα, σε ορισμένες περιπτώσεις, και έχουν σχεδιαστεί για να μοιάζουν με πραγματικά δόντια.

  • Ολικές, άνω και κάτω τεχνητές οδοντοστοιχίες
    Χρησιμοποιούνται όταν όλα τα φυσικά δόντια χρειάζονται αντικατάσταση. Οι άνω οδοντοστοιχίες αντικαθιστούν την πάνω σειρά των δοντιών και οι κάτω οδοντοστοιχίες αντικαθιστούν τα κάτω δόντια.
  • Μερικές Οδοντοστοιχίες
    Οι μερικές τεχνητές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται όταν μόνο ένα ή περισσότερα δόντια σας χρειάζονται αντικατάσταση. Βοηθούν στην διατήρηση της διάταξης των φυσικών δοντιών σας και εμποδίζουν τη μετατόπιση τους.
  • Επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες
    Οι επένθετες οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται όταν παραμένουν 2-4 φυσικά δόντια, τα οποία καλύπτονται  με στεφάνες (καλύπτρες) και πάνω τους εφαρμόζεται η ολική επένθετη οδοντοστοιχία