Γέφυρες τύπου Maryland & Rochette

Η γέφυρα τύπου Maryland είναι η λιγότερο επεμβατική προσθετική αποκατάσταση για την αντικατάσταση συνήθως ενός δοντιού, με ελάχιστη αφαίρεση οδοντικής ουσίας, από την υπερώια ή γλωσσική επιφάνεια των δοντιών. Αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό με ένα πορσελάνινο δόντι στην πρόσθια πλευρά του, που αντικαθιστά το δόντι που λείπει. Ο σκελετός ολοκληρώνεται με δύο μεταλλικά άκρα που εφαρμόζουν στην γλωσσική-υπερώια επιφάνεια των γειτονικών δοντιών-στηριγμάτων. Τα μεταλλικά αυτά άκρα έχουν πορώδη επιφάνεια και συγκολλούνταιμόνιμα στην πίσω επιφάνεια των δοντιών-στηριγμάτων. Πλεονέκτημα τους είναι η ελάχιστη αφαίρεση οδοντικής ουσίας χωρίς να επηρεάζεται ούτε το περιοδόντιο ούτε ο πολφός. Μειονέκτημά τους είναι η αυξημένη πιθανότητα να ξεκολλήσουν με την πάροδο του χρόνου και το ελαφρύ γκριζάρισμα του χρώματος στα όρια των δοντιών στηριγμάτων, ιδίως σε δόντια με ελαφρύ διαφάνεια. Για αυτό, συνιστάται στην αποκατάσταση ενός δοντιού νέων ατόμων με καλή στοματική υγιεινή.


Η γέφυρα τύπου Rochette είναι μια μεταβατική αποκατάσταση για την αποκατάσταση συνήθως ενός δοντιού χωρίς τρόχισμα των δοντιών στηριγμάτων. Αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό με ένα ακρυλικό δόντι στην πρόσθια πλευρά του, που αντικαθιστά το δόντι που λείπει.

Ο σκελετός ολοκληρώνεται με δύο μεταλλικά άκρα που εφαρμόζουν στην γλωσσική-υπερώια επιφάνεια των γειτονικών δοντιών-στηριγμάτων.

Τα μεταλλικά αυτά άκρα έχουν πορώδη επιφάνεια και συγκολλούνται με ημιμόνιμο τρόπο στην πίσω επιφάνεια των δοντιών-στηριγμάτων. Χρησιμοποιούνται ως προσωρινή λύση μέχρι την επούλωση των εμφυτευμάτων και την τοποθέτηση της τελικής προσθετικής εμφυτευματικής αποκατάστασης.